Mediekanaler som har ansatt folk med Teft

Mediehusene og reklamekanalene har mangfoldige fagmiljøer, og vi har omfattende erfaring med å rekruttere til de fleste av dem. Vi vet fra resultatene i Bransjerapporten og tilbakemeldingene fra kandidatene at mange spesialister og ledere mener at de mest spennende arbeidsgiverne er i kategorien media.

Vi vet at det som kjennetegner mediekanalene er en sterk motivasjon for samfunnsoppdraget, solid innsikt og rask teknologisk utvikling. Derfor er det viktig å formidle de egenskapene til fagpersoner som deler interessen, og som har potensial for å gjøre forskjell. Enten det er snakk om i Schibsted eller hos et nystartet bransjemedium.

Vår erfaring med rekruttering av kommersielle folk til mediekanalene

Analytiske, kreative, strategiske og kommersielle fagfolk er vår spesialitet. Det er grunnen til at vi har løst mange roller av den typen til norske mediekanaler. Her er noen få eksempler på miljøer og roller vi har rekruttert til:

Lederroller:

TV 2 – Leder markedsstrategi

ABC Startsiden – Head of Programmatic

Dagbladet – Markedssjef

Salg og forretningsutvikling:

JCDecaux – Agency Lead/KAM

Discovery Networks Norway – Account Manager

Markeds- og kommunikasjonsroller:

NHST/Dagens Næringsliv – CX & Loyalty Specialist

JCDecaux – Kommunikasjonsansvarlig

Amedia – Konseptutvikler

Produksjon:

TV 2 – Digital designer

Vi er godt kjent med fagområdene i et mediemiljø. Her kan du se flere fagområder og eksempler på hva vi gjør.

Kvalifikasjoner for mediefolk med teft

De beste ansatte i kommersielle roller i kanalene kjennetegnes av en bred kunnskap og interesse for hva «hele huset» jobber med. De er bevisste på kanalens unike egenskaper og rolle i mediebildet og mediemiksen og kanskje enda litt mer samarbeidsorienterte enn hos for eksempel byråene og hos merkevarene. Verdifulle ansatte er endringsvillige og har ofte en grad av en salgsprofil, også om de er spesialister eller har roller uten kundekontakt. Kompetansen som kreves ut over de kommersielle egenskapene er tilgjengelige i flere fagmiljøer hos både byråer, markedsavdelinger og andre steder i næringslivet.

Rett kompetanse og profil

I oppstarten av et oppdrag setter vi oss inn kompetanse- og forretningsbehovet som ligger bak en forestående ansettelse. Kultur spiller en rolle, det samme gjør strategi og planer. Fra den årlige Bransjeundersøkelsen deler vi innsikt om fagområder og trender i endring. Ikke minst kan vi hjelpe med å rådgi om lønn og betingelser. Det bidrar til at vi sikter rett og gjennomfører en effektiv og kvalitativ prosess.

Nettverk og database for rekruttering til mediekanal

I Teft vet vi at mange kan tenke seg å jobbe i en mediekanal. Vi har en database med over 20 000 kandidater med bakgrunn fra arbeidsgiverne og fagområdene knyttet til markedsføring, salg, kommunikasjon og markedsteknologi. Dette kombinert med målrettet og konverteringsorientert kommunikasjon i markedet bidrar til at vi når ut til relevante kandidater.

Ta kontakt med oss om dere skal ansette

Vi er stolte av å ha hatt en finger med i spillet både for å rekruttere nøkkelpersoner, spesialister og ledere som bidrar til vekst og anerkjennelse i markedet. Om du tar kontakt med Henrik eller Eivind i Teft vil de møte deg med nysgjerrighet, engasjement og kunnskap.