Disse har ansatt byråfolk med Teft

Skal du ansette byråfolk med teft? Vi vet at det er annerledes å rekruttere til et byrå enn til andre type bedrifter. Det vet vi fordi Teft siden starten i 2001 har jobbet med nær sagt alle typer byråer som tilbyr tjenester innen media, kreativitet, strategi og teknologi. Byråbransjen utvikler seg fort, og kjennetegnes av sterke fagmiljøer, arbeidsglede og tette relasjoner både internt og eksternt. Menneskene er ambisiøse og selskapene er helt avhengige av sin samlede endringsvilje og innovasjonstrang.

Vår erfaring med rekruttering av rådgivere og ledere til byrå

På mange måter er kompetansen man finner i byråene kjernen i vårt fagområde. Vi er stolte av å ha tatt del i rekrutteringen av hele ledergrupper, nye fagavdelinger og hundrevis av enkeltstillinger til blant annet mediebyråer, reklamebyråer, digitalbyråer, PR-/kommunikasjon-/innholdsbyråer og konsulentmiljøer. Dette er noen eksempler fra vår omfattende historikk:

Ledere:

Morgenstern – Daglig leder

Byråleder – PHD

Byråleder – Hyper

Leder innsikt, analyse og forretningsutvikling – Oculos

Spesialister:

Seniorrådgiver Paid Search – Predict

Marketing Operation Specialist – Oculos

Rådgivere:

Business Director McDonald´s – Nord DDB

Strategisk rådgiver – Unfold

Erfarne kundeansvarlige – Starcom

Prosjektledere:

Prosjektleder – Atyp

Prosjektleder – Y Story

Kvalifikasjoner for byråfolk med teft

Et sikkert tegn på kompetanse som beriker et byråmiljø er evnen og viljen til å skape verdi i sitt eget arbeide. Verdi for kunden og for byrået. Byråbransjen er en lekegrind for fagspesialister som er i stand til å formidle forretningsverdien av deres fagfelt, og at nettopp dem og deres kollegaer er det rette teamet for den utfordringen som kunden står ovenfor. Kreativitet, forretningsforståelse, sterke analytiske evner og et til tider pragmatisk forhold til arbeidstid er noen av de egenskapene vi i Teft mener danner grunnlaget for å lykkes.

Fagkompetansen er mangfoldig, og vi kjenner godt til innholdet i spesialistroller innen merkevare, mediestrategi, markedsteknologi og AI, content marketing, Art Direction og design. 

Rett kompetanse og profil

I oppstarten av et oppdrag setter vi oss inn kompetanse- og forretningsbehovet i byrået. Vårt perspektiv er bredere enn byråene alene, og vi kan bidra med å utvide søkeområdet. Fra den årlige Bransjeundersøkelsen deler vi innsikt om fagområder og trender i endring. Ikke minst kan vi hjelpe med å rådgi om lønn og betingelser.

Nettverk og database for rekruttering til byrå

Erfaring fra byrå er ofte et ønske når man skal ansette til nøkkel- og lederroller i byrå, derfor har vi kategorisert vår omfattende kandidatbase deretter. Omtrent halvparten av våre over 20 000 registrerte kandidater har på et tidspunkt i karrieren jobbet i byrå. 1 av 3 har jobbet i reklame- eller mediebyrå. Alle våre rådgivere jobber med roller til byråene i løpet av et år, og vår samlede kunnskap og hukommelse er ofte løsningen på oppdraget.

Ta kontakt med oss om dere skal ansette i byrået

Vi er stolte av å ha hatt en finger med i spillet både for å rekruttere hele miljøer, funnet frem til nøkkelpersoner, spesialister og ledere som bidrar til vekst og anerkjennelse i markedet. Om du tar kontakt med Henrik eller Eivind i Teft vil de møte deg med nysgjerrighet, engasjement og kunnskap.