Symbol Lederutvelgelse

Lederutvelgelse

Ledelse er et fag

Ledelse er et fag. Lederegenskaper utvikles gjennom erfaring. I mange år har vi bidratt til å finne gode ledere til de toneangivende aktørene i bransjen. Vi har rekruttert toppledere, avdelingsdirektører og fagledere til byråer, mediehus og markeds- og kommunikasjonsavdelinger.

Vår erfaring er at lederne i vår bransje bør ha kommunikasjonsfaglig kompetanse, slik at man har forståelse for hvordan man leder kommunikasjonsfolk. Lederkompetanse handler også om å være god til å sette sammen gode team og ledergrupper for å nå forretningsmessige, strategiske og økonomiske mål. Av og til trenger man en sterk “utenriksminister” for å posisjonere virksomheten. Andre ganger er det større behov for en tydelig “innenriksminister” som er sterk på organisering, fag og optimalisering. I begge tilfeller er det viktig med et klart og tydelig målbilde på kommersielle mål og strategisk posisjonering for å finne riktig leder til oppgaven.

I vår årlige Bransjeundersøkelse oppgir mindre enn 4% at de er genuint interessert i personalledelse. Da er det viktig med teft for å finne den rette. En leder som evner å ta godt vare på folkene og kulturen i virksomheten, og samtidig legger til rette for strategisk og kommersiell vekst og utvikling.

Vi har årelang erfaring med å rekruttere CEO / administrerende direktør, COO / viseadministrerende direktør, Konserndirektører med ansvar for marked, kommunikasjon, design og/eller teknologi, CMO / leder for marked, CCO / kommersiell leder, CFO / leder for økonomi, CTO / leder for teknologi- og omnikanal – og vi har rekruttert mange fag- og mellomledere innen disse ulike kompetanseområdene. Ta kontakt med oss for relevante caser og referanser.

Kontakt oss
Ta kontakt med Henrik Sandberg eller Eivind Ruud Johnsen hvis du har behov for å rekruttere ny leder.
Kontaktpersoner:

Eivind Ruud Johnsen

Partner og rådgiver

922 82 349

eivind@teft.no
linkedin icon

Henrik Sandberg

Daglig leder og rådgiver

907 39 816

henrik@teft.no
linkedin icon