Slik snakker du om lønn på jobbintervjuet – 5 tips som hjelper deg med lønnspraten før jobben er landet

Har du noen gang fått spørsmål om lønn på jobbintervju? Har du følt deg usikker på hva du skal svare? Da er du ikke alene. Her deler vi våre beste tips og råd med deg som lurer på hvordan du kan og bør snakke om lønn på et jobbintervju. 

1. Burde du si hvor mye du tjener eller har i lønn på jobbintervjuet? 

Det vanligste er nok å vente med lønnspraten til det andre eller tredje intervjuet, hvis det i det hele tatt blir nevnt i intervjurundene. Når og hvis arbeidsgiveren spør om dette, er det som regel for å finne ut om de har mulighet til å betale deg det du ønsker i lønn. 

Hvis du er usikker på lønnsnivået, vil vi anbefale deg å gjøre research på hva som er vanlig lønn for kandidater med din bakgrunn og kompetanse. Ole Janzso i Teft har jobbet med Bransjeundersøkelsen i 13 år, der vi kartlegger lønnsutviklingen på alle nivåer i kommunikasjonsnæringen. 

– De aller fleste har nok et ganske godt bilde av hva slags lønnsnivå som er riktig for dem og rollen de skal inn i. For deg som arbeidstaker kan lønn endre seg når man bytter jobb, og lønn følger stort sett tre enkle prinsipper: 

  • Alder. Alder er den enkeltstående faktoren som sier mest om lønn. Er du i tjueårene har du “startlønn”, mens kandidater i midten av førtiårene som oftest har den høyeste lønnen for sin fagkategori.
  • Graden av ansvar og risiko knyttet til rollen. Om man jobber i en utsatt lederrolle eller som innleid konsulent med spisskompetanse vil lønnen være høyere enn om man jobber i en godt definert rolle i et veldig stabilt og “trygt” selskap.
  • Etterspørselen etter kompetansen man innehar. Er du for eksempel en av få i Norge som kan lage API’er fra Adobe Marketing Cloud og implementere de på forskjellige plattformer? Da er verdien din høyere enn om du “bare” har erfaring med å følge med på trafikken i Google Analytics. Kan du dokumentere at du har unik eller sjelden kompetanse eller forståelse vil du stille sterkere i en lønnsforhandling.

Når du får spørsmålet vil vi anbefale deg som kandidat å svare med hva du forventer i lønn. Eventuelt snu spørsmålet og spør arbeidsgiver hva de mener rollen skal betale.

I Bransjerapporten har vi gjennom mange år identifisert til dels store lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i samme alder og i samme jobb. Dette er i ferd med å utjevne seg, og en åpen og informert dialog om lønn mellom arbeidsgiver og arbeidstaker bidrar til det.

Portrett av Ole i Teft - om lønn på jobbintervjuet.

Ole i Teft har jobbet med kartlegging av lønn i kommunikasjons-næringen i over 10 år.

2. Når kan du selv snakke om lønn under et jobbintervju?

I dag er det vanlig at man er på minst to jobbintervjuer før man får tilbud om en stilling. Hvis ikke intervjueren på noe tidspunkt spør om lønn i løpet av disse samtalene, før tilbudet kommer, anbefaler vi at du tar det opp.

– I Teft har vi jobbet med rekruttering i over tyve år. Vi har lært at det er klokt å avdekke og styre forventninger for både arbeidsgiver og kandidat tidlig i prosessen. Vi spør alltid hva både arbeidsgiver og kandidaten mener er rett lønn for rollen som vi rekrutterer til. Om man er kandidat og ikke får spørsmålet i løpet av det første intervjuet, så mener jeg at det er naturlig å ta opp temaet før man går videre, forteller Ole.

Som kandidat i en prosess gjennom et rekrutteringsbyrå er det derfor ikke uvanlig at rådgiveren spør deg om lønnsforventninger allerede i første samtale, mens det direkte med en arbeidsgiver kanskje er det vanligste i andre eller tredje intervju. Om du ikke blir spurt anbefaler vi deg å vente med å ta det opp til etter den første samtalen. Ha bakhodet at om du som kandidat tar opp lønn som et av de første spørsmålene, kan det virke som om dette er motivasjonsfaktoren. Du skal likevel avklare det tidsnok i prosessen, men ha litt is i magen.

3. Hvordan forhandle lønn når du får et jobbtilbud?

Når du har vært gjennom to eller tre eller flere jobbintervjuer, møtt flere fra selskapet og gjort en solid og god figur gjennom prosessen og overbevist dem om at du er den rette kandidaten for jobben, vil du få et jobbtilbud.

Tilbudet inneholder som regel også et tilbud om lønn, som du kan velge å forhandle. Anna Blom Rian er rådgiver i Teft og har vært med i mange ansettelsesprosesser.

– For noen er det å forhandle lønn den mest naturlige tingen i verden, mens for andre kan det føles veldig ubehagelig. Å forhandle lønn er helt vanlig og ikke noe å være redd for, men det er lurt å forsikre seg om at man faktisk har realistiske forventninger til lønnsnivået. Hvis du tidligere i prosessen har vært tydelig hvilket lønnsnivå du forventer, og du så blir møtt med en tilsvarende lønn, kan det godt være at de allerede har strukket seg for å imøtekomme dine forventninger. Det kan derimot være mulig å forhandle andre deler av den totale pakken, slik som tidspunkt for neste lønnsforhandling, bonus, full lønn under permisjon, ny mobil eller andre goder, tipser Anna.

4. Hvordan snakke om lønn som nyutdannet?

Som nyutdannet føler man seg ofte mest usikker på hva man skal forvente i lønn. Du er kanskje fornøyd med å få deg en jobb og har ikke så mye fokus på hva du skal tjene. Det kan uansett være lurt å gjøre noe research og gjøre deg opp en mening om hva du vil ha i lønn forkant av et jobbintervju. Da fremstår du profesjonell og tydelig. Pass bare på å legge deg på et realistisk nivå med tanke på at du er nyutdannet. Det viktigste i din første jobb er tross alt å få verdifull erfaring.

– En fordel når man er nyutdannet er at de aller fleste får ganske lik lønn i de miljøene de kommer inn i. De større individuelle forskjellene kommer først senere i karrieren, og da kan jo forventningene variere mer. Dessuten er det viktig å vurdere det totale utbytte av jobben. Man kan kanskje se læring, miljø, og CV-verdi opp mot lønn og tenke at man skal gjøre en investering i egen karriere før store boliglån og andre forpliktelser gjør seg gjeldende. Det er dessuten et faktum at f.eks. digitale spesialister ofte ser lønnen øke med mer enn 50% på bare to-tre år fra de starter i sin første jobb. Sjekk med venner og bekjente fra studiene og andre nettverk du har gjennom studiene, der er det flere som er i samme situasjon, oppfordrer Ole.

 

5. Bør lønn være den viktigste driveren når du bytter jobb?

Og til sist: Når man bytter jobb er det lett å bli veldig opptatt av lønn. Vi i Teft kartlegger hvilken faglig og personlig utvikling våre oppdragsgivere tilbyr sine ansatte, og det er store forskjeller i hvor bevisste selskaper er på dette. Derfor er det er like viktig å prøve å danne seg et bilde av hva din neste arbeidsgiver tenker om din rolle og utvikling i for eksempel et treårsperspektiv, som hva du planlegger for din egen del.

Lykke til med forhandlingene!