Hvordan forberede deg til case på intervju? 7 tips til deg som skal på caseintervju

Yes! Du har skrevet en interessant søknad, overbevist på førstegangsintervjuet og blitt invitert med videre til et caseintervju. Bra jobba!

Men hva forventes av et case på intervju og hva skal du forberede deg på før caseintervjuet?

Her deler vi våre beste tips til deg som skal på caseintervju.

I Teft pleier vi som regel å gjennomføre caseoppgave som en del av andregangsintervjuet. Caseoppgaven lages av selskapet som skal ansette, med innspill fra oss. Den skal ikke være for omfattende, men heller ikke for enkel. Vi pleier å sende ut oppgaven i god tid før presentasjonen og det er ikke meningen at du som kandidat skal bruke mer enn maks to kvelder på å forberede besvarelsen. Noen oppdragsgivere gjør et poeng ut av å gi deg litt mindre tid, nettopp fordi de ønsker å teste hvordan du løser en reell utfordring med litt kort frist. Det er vanskelig å fastslå den nøyaktige tiden som brukes på å forberede seg til et caseintervju, fordi det vil variere med tanke på type stilling og omfang. Det vil også kunne gjenspeile seg i tiden du får til rådighet.

Caseoppgavens hensikt

Målet med caseoppgaven er å se hva du som kandidat kan ved at du får løse en oppgave som kan avdekke viktige evner og kompetanser for jobben. Dette er din sjanse til å vise deg frem og briljere. Det er ikke bare løsningen på oppgaven som vil bli vurdert. Metodikken og måten du velger å løse oppgaven på er ofte vel så viktig. Vi er opptatt av hvordan du tenker og har jobbet deg frem til svarene dine. Noen kunder legger ikke føringer for hvordan du velger å presentere og andre presiserer at de ønsker en muntlig gjennomgang.

Camilla Bartnes, rådgiver i Teft, har lang erfaring med caseintervju:

– Casefremvisning avslører oppgaveforståelse. Det viser frem både hva man kan, og hvor flink man er til å formidle den kunnskapen. Særlig når det er flere finalekandidater er det nyttig å få et objektivt beslutningsgrunnlag for arbeidsgiveren. For deg som kandidat er det fint fordi du kan stole på at de liker måten du tenker og jobber på, dersom de velger å gi deg et tilbud. En caseoppgave handler også mye om at du som kandidat skal få en bedre forståelse av hva jobben går ut på, forklarer hun.

Våre beste tips til hvordan forberede deg til case på intervju:

  1. Still spørsmål hvis det er noe du lurer på eller er usikker på ved oppgaven. Det er mye bedre enn å løse oppgaven feil.
  2. Våg å sette egne forutsetninger for oppgaven, dersom det er utydelig eller mangler. Bare husk å forklare de i presentasjonen din.
  3. Legg litt energi i å lage en fin presentasjon med et godt språk og en visuell rød tråd. Du kan gjerne legge inn manuset du bruker under presentasjonen. Vi anbefaler å bruke power point eller key note. PS: Dersom design en del av jobben vil dette bli vektlagt i større grad.
  4. Sett deg godt inn i selskapets ambisjoner, verdier og mål for rollen. Ha disse i bakhodet når du løser oppgaven.
  5. Øv deg på å presentere. Det er helt greit å se på et manus, men det er enda mer overbevisende hvis du mestrer å presentere faglig innhold ved å snakke fritt. Snakk tydelig, hold deg til oppgaven og ha øyekontakt med de du snakker til.
  6. Vær profesjonell, uten å bli stiv. Ikke vær redd for å by på deg selv. Husk at hvis du får jobben så vil du bli godt kjent med disse menneskene før eller siden. Vis hvem du er fra start.
  7. Avslutningsvis kan det være fint å reflektere litt rundt oppgavene og snakke om hvordan man kunne jobbet videre med disse problemstillingene hvis man hadde hatt mer tid. Da viser du at du har mer å by enn bare det du rakk å vise til i hovedbesvarelsen.

PS.: Mange lurer på om det er OK å bruke kunstig intelligens i casebesvarelser. Svaret er ja. Du skal vise hvordan du løser oppgaven med de verktøy du behersker. Du vil uansett forsvare dine funn, metoder og ideér under møtet, så din kompetanse om temaet vil bli grundig vurdert.

Masse lykke til!