Hvordan bli en (kreativ) AI spesialist – del 2

I forrige del av vår artikkelserie (Hvordan bli en AI-spesialist – Del 1) snakket vi om den kommende bølgen av kunstig intelligens (AI) og hvordan den vil påvirke markedsføringsbransjen. Denne gangen ønsker vi å fokusere på hvordan kreative fagfolk kan utvikle seg. Og hvordan du kan oppnå en konkurransefordel ved å beherske kreativitet og AI.

Nylig traff en av våre rådgivere i Teft flere titalls kreatører i forbindelse med et prosjekt. Bare en av tredve selv tok opp temaet kreativitet og AI og hvordan hen benyttet dette i sin jobb. Feeden de siste månedene har vært full av nyheter om hvordan man kan bruke AI-verktøy til tekst og grafikk. Vårt høyst uformelle funn kan tyde på at de fleste kreative er ganske skeptiske, eller kanskje også redde for utviklingen.

Edmond Yang

Edmond Yang illustrerer hva vi mener med en av de som presser grensene for teknologi.

Edmond Yang er et kjent navn for mange kreative og kommersielle folk i Oslo. Han er en av de vi kjenner som i hele sin kreative karriere har presset grensene for hvordan teknologi kan brukes i kreativitet. I det siste har han holdt kurs for kreatører i bruken av AI hos flere av Oslos’ byråer for å “konvertere” designere daglig bruk av AI.

– Det viktigste med AI sitt kreative potensial er muligheten det gir til å illustrere og ta ut ideer på mye kortere tid. Man kan gi ideene flere ben å stå på og illustrere dette. Kort fortalt gir det eieren av ideen og konseptet mer kontroll. For kundene bør det gi flere valgmuligheter, raskere, forteller Edmond. 

Kan det ha negative konsekvenser?

– Storytelling og differensiering er viktige mål for kreativitet. Uten god styring fra oss kreative risikerer man at det flater ut det kreative. En annen utfordring er hastigheten i produksjon. De som behersker AI vil på kort tid være langt mer produktive enn de som ikke gjør det. Om man som kreativ ikke tror at AI kan være et viktig verktøy i jobben kan det være skummelt for karrieren, tror Edmond.

Hva bør kreatører gjøre?

– Verktøy som  det godt etablerte MidJourney og nye Adobe Experience er verktøy som girer opp hastigheten og mangfoldet i visuell produksjon. Chat GPT og de forskjellige LLM (Large Language Model) som finnes gir spennende muligheter for tekst- og konseptutvikling. Så finnes det jo et utrolig, og hele tiden voksende mulighetsrom for animasjon, film og lyd som man kan fordype seg i. 

– Utfordringen er jo at det ikke er alle kreative miljøer som gir tid og ressurser til sine ansatte for å utforske ny kunnskap og teknologi. Da må man ta ansvar og gå i bresjen for faglig utvikling der man jobber. Eventuelt bruke fritiden og teste ut teknologien for egne prosjekter. For kreative gjelder det samme som alle som har bruk for AI i sin arbeidshverdag:

  1. Du må forstå hvordan du kan utnytte potensialet i den kunstige intelligensen (promt engineering).
  2. Du må være i stand til å kritisk vurdere resultatet og utvikle det til et ferdig resultat.

Er AI slutten for kreatørene?

På dette svarer Edmond nei. -Den grunnleggende kunnskapen om å ta i bruk tekst og bilde for å oppnå kommunikasjonseffekt vil fortsette å være viktig. Basics i kreativitet og markedskommunikasjon er kunnskapen som må til for å oppnå resultater, og dette er jo kreatørenes domene. Men alle kreatører må være innstilt på å jobbe på en helt ny måte. Om man ikke leter etter hvordan denne teknologien gjør deg til en bedre historieforteller vil du snart få en krevende situasjon som arbeidstaker, avslutter Edmond.

Hva sier lederne?

Jens Petter Aarhus er partner og kreativ leder i Anorak. Som leder for et kreativt miljø med en tydelig profil i blant byråene i Norge var vi nysgjerrige på hans tanker rundt den nye teknologien.

Hvordan tror du AI vil påvirke den kreative bransjen i løpet av det neste året?
Nå er alt litt mer mulig. Derfor tror jeg kreativiteten vil få en enda større rolle i årene som kommer. Arbeidsflyten og produksjonsflyten vil endre seg drastisk ettersom AI får en større og viktigere plass i mange av verktøyene man allerede bruker. I tillegg begynner nye verktøy å finne sin plass i docken eller på telefonen. 

– Vi ser på det som et spennende tillegg til alle de andre verktøyene vi bruker. Men det aller viktigste vi har er jo hodene våre. Forskjellen fra før og nå er at det går raskere å teste ut ideene sine. AI kan forsterke dem, men de kan også gjøre dem kjedeligere og flatere. Sånn er det med teknologi. Det kommer an på hvordan, og hva du bruker det til. God kreativitet handler om å løse problemer på uventede og smarte måter. Det kommer ikke til å endre seg. forteller Jens Petter.

Om kort tid bruker alle AI

– En undersøkelse vi gjorde internt i april viste at 7 av 10 hadde brukt AI i en eller annen form i forbindelse med jobbhverdagen. Og jeg tenker at vi er på 10 av 10 i løpet av året. Det kommer til å bli en helt naturlig del av måten vi jobber på. Jeg tror ikke vi kommer til å tenke over at vi bruker det en gang. Enten det er i Word, Photoshop eller Powerpoint. 

Har du noen tanker om hvordan kreative fagarbeidere kan forholde seg til AI for å styrke sin karriere i tiden som kommer?

– Det tror jeg er litt avhengig av hvilken bransje man er i. Uansett er er lurt å være nysgjerrig, teste ut og lære. Prøv å forstå hvordan det fungerer på godt og vondt, og finn ut hvordan AI kan forsterke det du allerede kan. Man har ikke lyst til å være den som sitter der om noen år og fortsatt sitter fast i gamle rutiner. Det blir som at du nekter å ha internett i 2024.

Hva vil det bety for ansettelsene fremover?

Vi spurte Jens Petter om de ville vurdert kompetanse om bruk av AI i kreative prosesser som mer eller mindre avgjørende for valget ved en ansettelse nå?

 – For oss er det å være nysgjerrig en veldig viktig del av å være en kreatør. Vi ville nok sett på det som en styrke dersom man har minst like god oversikt over hvilke muligheter AI kan gi, som de som allerede jobber hos oss. Men det ville ikke vært en avgjørende faktor. Det viktigste er hva man eventuelt bruker det til. Nemlig å komme på og lage sinnssykt gode ideer som blir lagt merke til.

Gjør dere som arbeidsmiljø noen aktive tiltak for å hjelpe alle i gang med bruk av AI-verktøy?

– Absolutt. Vi arrangerer kurs, workshops og oppfordrer alle til å teste ut relevante verktøy. I tillegg til det er det noen nøkkelpersoner som jobber med å spesialisere seg og pushe grensene for hva som er mulig.  Både for å lære seg hvordan man kan bruke ulike kraftige verktøy, men også for å inspirere andre. Vi holder hverandre informert og opplever at vi er flinke til å tipse hverandre om ting som gir mer kraft til kreativiteten på huset. Det skjer mye både i Anorak og hos NoA generelt som alle kan dra nytte av.

Finnes det en konklusjon?

Så hva kan være konklusjonen? Fagfolk og ledere i den kreative bransjen oppfordrer deg til å finne frem nysgjerrigheten. Kreatører må lene seg seg inn i nye måter å løse oppgavene sine på og investere i egen kompetanseutvikling. De fleste er enige om at ny teknologi vil endre det kreative fagfeltet, og at det vil skje fort. Derfor kan det være smart å jobbe sammen med andre for å teste å lære om potensialet og mulighetene for kreativitet og AI. På egen hånd kan man teste ut kunstprosjekter og fordypning i de temaene som man selv er mest opptatt av. Hva med å arrangere workshops på jobb for å spre på kunnskapen?

Ole Janzso AI

AI-portrett av Ole, utført av Edmond Yang.

Kontakt Ole Aleksander Janzso (ole@teft.no) eller Anna Blom Rian (anna@teft.no) i Teft for å høre mer om mulighetene for en AI-workshop.