Friskt blod i styrerommet

Nye regler for styresammensetning baner vei for at mange virksomheter må endre eller utvide styret. Det åpner for å ta inn oppdatert kompetanse og utstyre virksomhetens øverste organ med kunnskap som det kanskje ikke har i dag. 

Nøkkel til vekst

For mange selskaper er markedsstrategi, kommunikasjon og ny markedsteknologi en nøkkel til vekst. En stor del av virksomhetene som oppnår vekst og sterke markedsposisjoner er oppdaterte og offensive med sine strategier for å utnytte digitale metoder og verktøy for kommunikasjon og markedsføring. Men det er ikke alltid denne kompetansen er å finne i styrerommet. 

En grad er ikke nok

En utfordring er at utvikling i feltet for kommunikasjon og markedsføring i stor grad er drevet av teknologi og beveger seg svært fort. Det setter krav til at mennesker som har et mandat for utvikling og vekst i en virksomhet trenger å bruke mye tid og energi på å holde seg oppdatert. Personer som hevder seg med kunnskap og klokskap innen feltet kommunikasjon og markedsføring er uten unntak operative i fagfeltet. Høy kunnskap om markedsføringsstrategi er en kombinasjon av grunnleggende teori og et finmasket nett av erfaringer som er gjort i løpet av de siste avgjørende årene i fagfeltet. En grad i markedsføring fra noen år tilbake har liten verdi om den ikke er fylt på med operative erfaringer etter fremveksten av nye digitale markedsstrategier, ny teknologi og kunstig intelligens.

Krav til kjønnsfordeling

Sammen med myndighetens krav til kjønnsfordeling i norske styrer for større virksomheter kommer en stor mulighet. 2 av 3* av landets talentfulle og kloke markedsførere er nemlig kvinner. I tillegg til fagkompetanse om forretningsmessig vekst innehar de erfaringer fra ledelse av små og store miljøer og sterke evner for å utvikle og presentere strategier. Vi i Teft har over 20 000 kandidater i vårt nettverk, og av disse er nettopp 2 av 3 kvinner. Vi har oversikt over kompetanse og erfaringer, og kort vei til å kontakte og aktivisere de med akkurat profilen dere ser etter.

Bruk denne muligheten!

Når en virksomhet må revurdere sin styresammensetning eller øke antallet stoler rundt bordet åpner det for å styrke selskapets kommersielle og faglige båndbredde. Kompetanse om kommunikasjon og merkevare er en komponent som kan gjøre en stor forskjell, ikke la denne muligheten til å fremtidsrette virksomheten gå fra dere! 

Vi gjør det enkelt

Med en omfattende database og erfaring fra å rekruttere nøkkelpersonell og ledere til norske merkevarer når vi raskt ut til flerfoldige kandidater med profilen og kompetansen dere søker. Vi formidler kontaktinformasjon og legger til rette for dialog. Dersom dere står ovenfor en utvelgelse kan vi bidra med å kvalitetssikre denne med velprøvde verktøy. Vårt mål er at dere skal ta informerte beslutninger og tilføre virksomheten verdifull kompetanse og energi. Vår pris gjenspeiler tidsbruken og deres individuelle behov for støtte og rådgivning.

Eivind Ruud Johnsen

Partner i Teft Rekruttering AS

*(I følge den årlige Bransjerapporten og kjønnsfordelingen mellom 22 000 kandidater i Teft sin database for fagfolk innen markedsføring og kommunikasjon)