Mennesker og MarTech

Alle som jobber i en markedsavdeling må forholde seg til markedsføringsteknologi (MarTech). Dette var utgangspunktet for at ANFO samlet medlemmer og bransjefolk for å høre på noen av ekspertene og fagfolkene som jobber med MarTech hver dag på sitt årlige MarTech arrangement.

Vår rådgiver Anna Blom Rian stilte på scenen for å snakke om organiseringen som omgir MarTech og hvilke egenskaper arbeidsgivere som planlegger å lykkes skal se etter hos menneskene de ansetter. I vår jobb treffer vi både oppdragsgivere og kandidater som har høy kunnskap og store ambisjoner innen feltet, og det er denne erfaringen Anna delte fra scenen.

Tegnede slider til presentasjon

Når man skal lage presentasjon om Tech gjelder det å være kreativ. Cornelius synes mamma er flink til å tegne.

Siloer og sentralisering

En av utfordringene for markedsavdelinger som satser på MarTech er små fagmiljøer. Ved å samle selskapets analyse- data- og markedsføringskompetanse oppnår man både synergier i prosessene og større motivasjon og faglig utvikling for menneskene som jobber der. Kompetansen og metodene som samles må deretter distribueres til produkt, salg, distribusjon/logistikk og andre avdelinger som kan tjene på bedre kundereiser og optimalisert kommunikasjon. Mange selskaper har mye data som ansatte har tilgang på, men ofte er innsiktskompetansen ganske lav. Målet for et MarTech miljø må også være å demokratisere databasert innsikt for hele organisasjonen. Markedsavdelinger vil i fremtiden være organisert med et formål om å bryte ned siloer og kundereisen vil være sentralt for alle innkjøp, digitale tjenester og markedsstrategier.

Ledere

De fleste markedsavdelinger har frem til nylig vært ganske beskjedne når det kommer til antall ansatte. Dette vil endre seg fremover, når marketing er eieren av kundereisen, analyse og det digital utviklingsbudsjettet, det betyr at marketing ikke lenger er en støttefunksjon – men kanskje den mest sentrale funksjonen i selskapet. Det vil bety at det interne marketingmiljøet vokser, i tillegg til at man stadig vil jobbe tettere med andre forretningsområder. Det setter krav til ledere som i enda større grad må evne å lede og kommunisere tverrfaglig både internt i avdelingen og overfor andre kompetansemiljøer i selskapet. Det krever visjonære, robuste og empatiske ledere som kan tydeliggjøre hvor skal selskapet skal sett fra et forretnings- ansatt- og teknologiperspektiv.

Rekruttere

Tidligere var en rekrutteringsbehov knyttet til oppgaver som selskapet allerede gjorde, men i dag må en moderne markedsavdeling være innstilt på at prosessene og metodene vil se ganske annerledes ut i løpet av få år. Veldig ofte vil rollene kreve kompetanse som det finnes veldig lite av i markedet, og man må kanskje se forbi konkret erfaring innenfor et fagområde. Da kan det være klokere å definere hvilke utfordringer man ønsker løst, for å så velge ut de egenskapene som trengs for at de ser muligheter i skjæringspunktet mellom teknologi, markedsføring og markedsmuligheter. Det kommer sjeldent til å finnes en mal!

Soft Skills

Når man ansetter innenfor MarTech kan det være fristende å søke etter spesialister med kompetanse innenfor de verktøyene markedsavdelingen bruker i dag. Derimot er MarTech landskapet i sterk utvikling og endring, nye verktøy vil hele tiden komme på markedet og mange av de oppgavene som spesialistene gjør i dag vil automatiseres. Det vil derfor bare bli viktigere og viktigere å ansette nye medarbeidere som kan være innovative og nysgjerrige, kommunisere på tvers av fagområder og bygge broer internt i organisasjonen. Det vil gjelde på alle nivåer i miljøet, og evnen til å skape synergier ved samhandling og tverrfaglig kommunikasjon bør være en egenskap som blir høyt verdsatt i «fremtidens markedsavdeling».

For om man skal skape et sentralt miljø for kommunikasjon, markedsføring og utvikling av tjenester, produkter og teknologi, og man vil at dette miljøet skal trekke resten av selskapet i riktig retning så trenger man folk som kan påvirke og kommunisere godt.

Ta gjerne kontakt for å få en presentasjon for din ledergruppe.

Se hele foredraget på vår youtubekanal.