Innholdsprodusenter med Teft

En innholdsprodusent lager kommunikasjon i selskapets egne kanaler som nettsider, nyhetsbrev, CRM, apper og andre flater. I tillegg har innholdsmedarbeidere ofte et ansvar for å markedsføre selskapets budskap i digitale kanaler som Google, Facebook, LinkedIn. Med en dyktig content manager på teamet vil du sørge for å synliggjøre bedriftens arbeid, bygge merkevare og kommunisere effektivt både internt og med samarbeidspartnere/kunder. 

Kompetansen og egenskapene som er viktige når dere skal ansette en innholdsprodusent / Content Manager

Fagområdene for en innholdsprodusent, eller content manager er mange, og de er ofte knyttet sammen. Egenskapene som kjennetegner de beste er god digital kompetanse, formidlingsevne og interesse for markedsføring og kommersielle målsetninger. I Teft har vi jobbet med kategorien siden innholdsmarkedsføring, nyhetsbrev, blogg og videoproduksjon tok fart tidlig på 2000-tallet. 

Det finnes en rekke ulike type innholdsprodusenter. Du har innholdsrådgivere som er gode på strategi og kommunikasjon, SoMe-spesialister som produserer video, korte tekster og visuelt innhold. Og tekstforfattere og kommunikasjonsrådgivere som produserer skriftlig innhold til mange ulike kanaler. Derfor er det viktig å være oppdatert om man skal sette i gang rekrutteringen av en innholdsprodusent. Hva er det dere ønsker å oppnå med deres innholdsstrategi? Hva er deres behov? Dette hjelper vi dere gjerne med å prioritere når dere skal ansette en innholdsprodsent.

Fagområdene vi ansetter flest innholdsprodusenter til i dag er tekstforfatting, content management, webredaktør, SEO, videoproduksjon, grafisk design, sosiale medier (SOME), podcast-produksjon, og blogginnlegg. Dette er alle begreper som alene eller kombinert definerer en innholdsprodusent.

Under kan du se noen utvalgte eksempler på oppdrag vi har løst:

Fagfeltet innholdsproduksjon, anseelsen og verdien har de siste årene vært i rask utvikling. Inbound marketing-strategier, kunstig intelligens og stadig bedre verktøy for måling og optimalisering av innhold gjør at mange innholdsprodusenter og Content Managere nærmest er tusenkunstnere. Fagkategorien bærer mange likhetstrekk med kategorien digitale markedsførere, men vi i Teft har erfart at innholdsmarkedsførere er mer fokusert på kommunikasjonsfaget, kreativitet og produksjon, der digitale markedsførere er mer fokusert på analyse, markedsteknologi og konvertering.

I løpet av bare de siste årene har vi rekruttert hundrevis av spesialister og nøkkelpersoner til nær sagt alle typer selskaper og miljøer. Vår kunnskap om trender innen innholdsproduksjon og innsikten fra Bransjerapporten gjør oss til rådgivere som forstår hvilken kompetanse dere trenger, og hvordan kommunisere med personer som har den rette profilen for deres miljø og oppgaver.

Tilgang på kandidater

I vårt kandidatnettverk med over 20 000 registrerte CV’er har over 80 prosent registrert kompetanse om minst ett av fagområdene innen innholdsproduksjon. Det gjør at vi raskt kommer i kontakt med mange potensielle kandidater og legger grunnlaget for en kvalitativ og effektiv prosess.

Kunnskap om kandidatmarkedet

Hvert år gjennomfører vi en stor undersøkelse for kategorien der vi kartlegger og måler endringer i kompetanse, trender og lønn. Denne kunnskapen bruker vi i rådgivning på profil, lønn og for å spisse budskapet for den rette typen kandidater for jobben. Du kan se vår presentasjon av årets Bransjeundersøkelse her.

Ta kontakt med oss om dere skal ansette innholdsprodusent / content manager

Bransje- og fagkunnskap, effektivitet og trygghet er stikkord for våre rekrutteringsprosesser. Om du tar kontakt med Henrik eller Eivind i Teft vil de møte deg med nysgjerrighet, engasjement og kunnskap som er en markedsleder innen rekruttering av innholdsprodusenter verdig.