Vekstretorikken vender tilbake – status sommeren 2024

Overskriftene det siste året tegner et bilde av en bransje med foten på bremsen og nærmest nådeløst kostnadsfokus. Det kan virke som om det er langt mellom selskaper og ledere som tenker ekspansivt i det makroøkonomiske klimaet som har preget markedet første halvår. Dersom arbeidsmarkedet er en indikator på hvordan det står til med investeringsviljen og ressursbehovet hos arbeidsgiverne i vår bransje, viser tall fra Finn.no at det var 12% nedgang i utlyste stillinger i kategorien markedsførere i første halvår 2024 mot samme periode i fjor.

I det bildet er det faktisk litt rart å jobbe med rekruttering og organisering for merkevarene og byråene. Joda, det er ingen tvil om at det er litt lengre mellom de store oppdragene, men det som preger nær sagt alle våre samtaler med ledere i disse miljøene er at vekstretorikken er tilbake. Om ikke det kommer til uttrykk i overskriftene i mediene, så er målsetningen for både merkevarene og byråene klar: Nå gjelder det å posisjonere seg for vekst.

Vi kjenner med andre ord igjen resultatene fra ANFO sitt forventningsbarometer hvor forventningene til markedet er moderate, men troen på eget selskap er sterkere. Fra våre møter med både ledere og ansatte i markedsavdelingene og byråene hører vi også om utfordringer med kapasitet etter en lengre periode med få nyansettelser. Vi forventer derfor en moderat økning i antall stillinger utover høsten og at arbeidsmarkedet dermed tar seg forsiktig opp den kommende perioden.

Markedet for å rekruttere

Vi registrerer to sterke trender i arbeidsmarkedet akkurat nå.

Perioden vi er inne i nå gir god respons fra mange kandidater på aktiv jakt etter jobb. Det er ofte talenter og generalister som er motivert for å utvikle spisskompetanse, og mange aktive kandidater sender flere søknader enn tidligere. Det er positivt med mange søkere, men det utløser mer arbeid med profesjonell, strukturert og empatisk behandling av alle som har en forventing til at deres søknad blir behandlet grundig.

Innsikten fra Bransjerapporten for 2024 viste at mange er trygghetssøkende og at mobiliteten dermed er lav for de som sitter i gode jobber. Det kan være forklaringen på at svært mange som har det greit på jobb er lite motiverte for å bevege seg ut i et usikkert marked. Responsen fra denne store gruppen uteblir i søknadsbunken, men det er minst like viktig som før å søke frem og aktivisere denne type kandidater, dersom man er på jakt etter spisset fagkompetanse.

Markedet for å bytte jobb

Det er et godt marked for spesialister og erfarne ledere som vurderer nye muligheter. Bedrifter som rekrutterer nå har spesifikke behov og forventninger. Økonomiske vurderinger spiller en stor rolle, og selv svært relevante kandidater må forberede seg på grundige prosesser. Selv om det krever mer av både de som ansetter, og den som ansettes, reduserer det risikoen for feilansettelser og legger grunnlaget for et vellykket arbeidsforhold.

Bredere roller tiltrekker flere kandidater, og som søker kan du forvente konkurranse. Forberedelser og smart bruk av verktøy som AI kan hjelpe deg å skille deg ut. Mange motiverte søkere gjør at prosessene må effektiviseres, og førstegangsintervjuer er ofte kortere og mer strukturerte enn før pandemien. Forbered deg på å være konkret og systematisk om din kompetanse og motivasjon og utnytt tiden godt.

Hva med høsten?

Vi tror stikkordene vil være forsiktig optimisme og et sterkere grunnlag for investeringer i kompetanse, ny teknologi og kreativitet. Etter en periode med lavere investeringer i merkevarebyggende tiltak er det nødvendig å øke investeringene i dette arbeidet igjen. Nedskjæringer, omstillinger og omorganiseringer både i interne markedsmiljøer og hos byråene gjør at flere vil få ressursmessige utfordringer med tanke på alt som skal gjøres denne høsten og inn i 2025. Vi tror på en forsiktig vekst i medieinvesteringene og at optimismen forsterkes gjennom høsten.

Spesialistkompetanse innen kommunikasjon og markedsføring sammen med åpenhet for, og kunnskap om ny teknologi (som AI) er svært attraktiv. Særlig for bedrifter som ser en mulighet til å styrke sin posisjon. Miljøer og enkeltpersoner som innehar kombinasjoner av den rette kompetansen kan se frem mot en tid hvor deres tjenester vil bli mer etterspurt.

Henrik Sandberg er daglig leder i Teft Rekruttering AS