Går regnestykket opp for lederne?

Å være leder i den utfordrende, svært differensierte og uforutsigbare tiden vi er inne i krever mye. Kravene til en leder i 2023 handler om å holde stø kurs og ta kloke, raske og solide beslutninger i en verden hvor økonomien er anstrengt og forutsigbarheten lavere enn noensinne. Det forventes at selskaper og ledere skal gjøre flere oppgaver selv, drive en høyere og raskere grad av innovasjon og samtidig spare penger. Parallelt krever lederoppgaven båndbredde internt for å skape forutsigbarhet og trygghet hos ansatte. Går dette regnestykket opp?

Økonomisk utrygghet

Det er grunnleggende å forstå at i en tid med økonomisk usikkerhet, trenger de ansatte i alle organisasjoner mer trygghet enn tidligere. Ikke bare de små og nye, men også de store og veletablerte. Dette er tydelig påvist i den siste Bransjerapporten og i flere andre arbeidsmarkedsundersøkelser. Vi hører det i møte med kandidater – og vi ser det i atferdsmønsteret deres. I møte med disse utfordringene blir omsorg og åpenhet enda viktigere. I tillegg til å legge mer energi i det mellommenneskelige, må man styre  virksomheten i riktig retning. Det kan være en krevende balansegang, og jeg tar meg selv i å ikke alltid klare å fokusere godt nok på begge deler.

Under pandemien fikk vi alle trent opp våre evner til å tilpasse oss. Først økonomisk, og så med tanke på hvor raskt vi klarte å endre måten vi jobbet på og samtidig ta vare på kvaliteten i det vi leverte på jobb. Jeg tror det var lettere å møte utfordringene det hadde med seg når vi hadde en innstilling/en oppfatning om at dette var midlertidig. Tiden vi er inne i nå krever mer av oss når veksten avtar og horisonten blir utydelig.

Teknologi som mulighet og utfordring

Nå står vi i tillegg overfor enda en ny utfordring i form av ny teknologi, som vi nå for alvor ser konsekvensene av i hverdagen. Jeg tenker på kunstig intelligens og hvordan vi klarer å omfavne dette som et verktøy som jobber for oss – og ikke mot oss. Dette skaper to store utfordringer for ledere: Er vi i stand til å holde tritt med teknologiske fremskritt for å kunne oppnå de forventede gevinstene? Og klarer vi samtidig å bygge en trygghet rundt det faktum at det er menneskene i organisasjonen som fortsatt skaper verdiene? Ingen vil havne i bakleksa, men i utviklingen må både selskapet og menneskene som jobber der hegne om sin egenart og kultur.

Gjøre mer selv

Forventningene til ledere den siste tiden er at de skal beherske alle de lederoppgavene jeg her snakker om, samtidig som de og organisasjonen stadig må gjøre mer og mer selv. I økonomisk krevende tider er forventningen større til at både ansatte og ledere løser spesialiserte oppgaver som man ellers kjøper av byråer eller konsulenter. Som for eksempel rekrutteringsoppgaver. Mange ledere blir tvunget til å håndtere flere prosesser internt. Dette påvirker selvfølgelig ikke bare rekrutteringsbransjen, men også alle andre byråer og kommunikasjonsrelaterte tjenestetilbydere. 

Imidlertid ser vi at det dukker opp alternative måter å samarbeide på der man kan gjøre mer selv samtidig som man fortsatt kan dra nytte av kompetansen hos sine byråpartnerne og leverandører. Kanskje vil dagens marked gi oss en gyllen anledning til å demonstrere for oss selv og våre kunder hvordan man kan skape bærekraftige samarbeidsmodeller som tåler konjunktursvingningene, og som sikrer at man ivaretar kvaliteten i alle deler av prosessene.

Du er ikke alene i utfordringene

Som leder må man tilpasse seg, være fleksibel og samtidig jobbe hardt for å holde stø kurs. Det handler om å etablere gode premisser og rammevilkår som støtter organisasjonens behov i denne utfordrende tiden. Vi står overfor krav om å være raskere, gjøre mer selv, drive innovasjon og samtidig spare penger. Regnestykket kan virke utfordrende, og jeg tror ikke det går opp om man ikke søker støtte og perspektiver hos andre. Mange ledere er trent i å bære mye ansvar alene og er kanskje ikke alltid like flinke til å søke råd og sparring internt eller eksternt. Men om man tar seg tid til å snakke med andre og åpne opp om utfordringer og bekymringer, så lærer man fort at man ikke er alene om utfordringene. På den måten tror jeg at vi sammen kan navigere gjennom de utfordrende tidene og oppnå gode løsninger for selskaper og folk – også denne gangen.

Henrik Sandberg

Daglig Leder i Teft