Berggård Amundsen – å rekruttere for vekst

Vinteren 2023 så Berggård Amundsen en mulighet for å rekruttere for vekst og posisjonering i sitt marked. Selskapet er en familieeid norsk elektrogrossist med over 75 års historie og 26 ProffPunkt over hele Norge i tillegg til elektrikerkjeden Norgeseliten. 

Oppdraget for Berggård Amundsen var ikke bare å øke sin kommersielle kraft. Det var også å bygge for bedre kommunikasjon, mer kontroll på data og tall og styrke alle ledd i selskapet. Så hva gjør man om man skal rekruttere bærekraftansvarlig, data-analytikere, produktspesialister, kundemedarbeidere og digitale markedsførere i en og samme prosess?

Vår metode

Vi jobber tett og teamorientert med våre kunder. Vi tar oss tid til å forstå deres unike behov og utfordringer, og deretter skreddersy vår rekrutteringsprosess og vårt team til å passe deres mål. Tett samarbeid med HR og rekrutterende ledere hos Berggård Amundsen har hjulpet oss til å få en bedre forståelse av hva de søker i sine nye medarbeidere. Dette har gitt oss en solid base for å identifisere de mest lovende kandidatene. Og ikke minst være gode ambassadører for vår oppdragsgiver i møte med potensielle kandidater. 

Kommunikasjon

En nøkkeloppgave for hele prosjektet var å kommunisere ambisjonene, verdiene og mulighetene som bor i Berggård Amundsen. Både for de som kjente til selskapet, og for kandidater som hadde rett profil for miljøet og rollene som skulle besettes. Oppdragets omfang gjorde at Teft sin kommunikasjonsavdeling kunne jobbe analytisk med å identifisere relevante målgrupper og teste forskjellige budskap. Også Geelmuyden Kiese var engasjert i strategisk kommunikasjon. Ved siden av å tiltrekke gode kandidater var det en kommunikasjonsgevinst å hente for Berggård Amundsen i form av høy aktivitet på flere medieplattformer og budskap om vekst, bærekraft og en sterk kultur i selskapet. Denne ble utnyttet til fulle.

Gode forutsetninger

Det er ikke første gang Berggård Amundsen jobber med Teft. Begge parter har erfart at selskapene har en kultur og forståelse av oppgavene som bidrar til et godt samarbeid. De store ambisjonene, motivasjonen og respekt for kandidatene er egenskaper som gjør at Berggård Amundsen er et selskap som drar full nytte av Teft sine egenskaper og kompetanse.

Prosjektet er et godt eksempel på at Teft kan bruke sin erfaring fra rekruttering av spesialister til alle roller og bransjer.

Eksempler på roller

Produktsjef

Profil- og arrangementskoordinator

Bærekraftansvarlig

Prisanalytiker

Distriktssjef

Kundeveileder

Resultatene fra samarbeidet er svært gode. Vi har løst rekrutteringsoppdragene i løpet av avtalt tidsperiode. Vi har hjulpet selskapet med å tiltrekke seg, intervjue og ansette flere nye medarbeidere som ikke bare har den nødvendige kompetansen og erfaringen, men også deler selskapets lidenskap for bærekraftig utvikling. I prosjektet har Berggård Amundsen oppnådd en oppmerksomhet rundt deres vekstprosjekt som påvirker deres omdømme som arbeidsgiver positivt.

Berggård Amundsen og teamet hos Teft som jobbet med oppdraget.